Injecció de Plàstics

Les aplicacions d’injecció de plàstic requereixen l’aplicació de gasos inerts en un ventall ampli de situacions.

Descripció

Short & Full shot

Processos productius mitjançant injecció, primer, d’un volum concret de plàstic dins la cavitat del motlle i tot seguit la injecció d’un gas inert com és el nitrogen. El gas ajuda a completar l’ompliment uniforme de la cavitat, l’empaquetament del plàstic i compensar la contracció volumètrica causada pel refredament del plàstic.

Process & Push back

En el procés conegut com a Plastic Expulsion Process, s’omple la cavitat o motlle de plàstic fos i s’injecta gas per empaquetar i compactar. Tot seguit, l’obertura d’una vàlvula permet que el plàstic d’excés sigui desplaçat pel gas i expulsat a una cavitat adjacent. En el cas de la tècnica de Push Back, requereix l’ús d’una càmera calenta. En termes generals és el mateix procés que la PEP, amb la diferència que el plàstic d’excés no es canalitza a una o diverses cavitats adjacents, sinó que retorna directament a la injectora de manera que s’eviten tots els processos relacionats amb el reciclatge de l’excés (trituració, mescla, fundició…), aconseguint processos més eficients i estalvi en maquinària.

External gas moulding

Amb la tècnica d’External Gas Moulding un cop omplert el motlle, el procés requereix la injecció del gas formant una fina capa entre una de les superfícies de plàstic i el motlle adjacent. D’aquesta manera s’aplica pressió uniforme sobre tota la peça de plàstic mentre es refreda, contrau i solidifica forçant-la contra la superfície oposada de la cavitat del motlle i millorant així la replicabilitat de la superfície. Aquesta tècnica requereix empaquetaments baixos i el gas és injectat a pressions baixes de manera que els costos hidràulics/elèctrics són menors.