Ultracongelació

Els nostres túnels d’ultracongelació treballen a temperatures de fins a -70ºC.

Descripció

Les centrals d’ultracongelació es basen en un sistema frigorífic d’expansió directe amb compressors semi-hermètics, amb intercanvi a fluid secundari per la distribució a les cambres o túnels dinàmics. Les centrals poden ser condensades per aire amb condensadors en V o bé per aigua.

La distribució de la central en planta pot ser de forma compacta amb el quadre elèctric i el condensador integrat o a distància.

Tots els equips estan dissenyats per tal que puguin treballar a la intempèrie. El rang de potències de treball és de 15 kW a 150 kW de fred amb una temperatura d’evaporació de fins a -85 °C.

 • Túnels de congelació estàtics:
  El producte es queda estàtic mentre dura tot el procés de congelació.
 • Túnels de congelació dinàmics:
  El producte es mou a través de la instal·lació sobre una cinta.
Característiques de la central d’ultracongelació
 • Mínima càrrega de gas
 • Refrigerant natural
 • Baix GWP – ODP=0
 • Mínimes tasques de manteniment
 • Detector de fuites i sistemes de seguretat de la instal·lació de fred
 • Control i gestió de temperatures de sales i cambres
 • Control electrònic
 • Control del primer compressor amb variador de freqüència
 • Condensador EC
 • Alta eficiència energètica
 • Sistema de control integrat de GasN2
 • Plataforma exclusiva per cada Client
 • Control en remot del funcionament
 • Control predictiu opcional
 • Sistema de recuperació de calor opcional
 • Sistema de bombeig incorporat opcional
 • Encapsulat acústic opcional
Beneficis sobre el procés productiu
 • Reducció temps de congelació
Beneficis sobre el producte congelat
 • Es mantenen propietats organolèptiques del producte
 • No hi ha ruptura de teixit
 • No hi ha pèrdua de pes
 • No hi ha modificació en el color del producte

GasN2 sempre analitzem les necessitats dels nostres clients i adaptem les nostres instal·lacions a aquests requisits.

Característiques

 • Potència frigorífica adaptada a les necessitats del client.
 • Integració de variadors de freqüència.
 • Gasos refrigerants menys contaminants.
 • Control en remot del funcionament dels equips.
 • Estalvi notable en electricitat.
 • Baixes temperatures de congelació.

  • -40ºC
  • -80ºC
 • Cicles de congelat reduïts.
 • Producció més ràpida i eficient.
 • Modulació del consum segons demanda de producció.
 • Sense taxes associades als gasos refrigerants.
 • Reducció del cost per quilo de producte congelat.
 • SAT a distància.