Equips de refrigeració

L’equip de GasN2 ha desenvolupat una línia de productes de fred industrial per al sector alimentari que combina els aspectes òptims del fred mecànic i del fred criogènic per a aplicacions de refrigeració, congelació i assecat.

Descripció

L’equip d’enginyeria de GasN2 adapta els sistemes de fred a mitja i baixa temperatura segons les necessitats de cada projecte, des del disseny de la central frigorífica fins al dimensionat de la instal·lació de les sales i cambres. Treballem sempre per oferir una solució òptima per cada client en funció del producte, la temperatura i la forma de treballar.

Aquesta tecnologia híbrida desenvolupada pels nostres equips ens permet proporcionar un nou sistema que canviarà la forma en què refrigerem o congelem molts productes a la indústria alimentària, arribant a temperatures de fins a -80 °C.

La refrigeració o congelació criogènica ofereix clars avantatges en termes de qualitat dels aliments comparada amb les tecnologies de fonament mecànic. Això és important pel que fa al valor afegit dels productes i per a la congelació de productes complexos o fràgils, ja que es conserven millor les estructures i propietats. Aquest sistema també ofereix avantatges en relació amb una millora de la productivitat, més flexibilitat dels processos, sobretot per a productors de petita i mitjana escala amb requisits d’inversió limitats i iniciatives d’optimització de costos.

Els nostres sistemes de fred segueixen un fonament de tipus mecànic basat en la compressió i expansió d’un gas refrigerant, però que alhora permet assolir temperatures de fins a -80 °C, amb coeficients de rendiment superiors a 1 igual que si es tractés de fred criogènic. Els sistemes de fred GasN2 utilitzen gasos refrigerants especialment dissenyats per a acomplir amb aquesta finalitat i presenten unes característiques mediambientals úniques: amb valors de potencial de reducció de la capa d’ozó de zero i potencials d’escalfament global inferiors a 5 °C.

Característiques

 • Potència frigorífica adaptada a les necessitats del client.
 • Integració de variadors de freqüència.
 • Gasos refrigerants menys contaminants.
 • Control en remot del funcionament dels equips.
 • Estalvi notable en electricitat.
 • Baixes temperatures de congelació.

  • -40ºC
  • -80ºC
 • Cicles de congelat reduïts.
 • Producció més ràpida i eficient.
 • Modulació del consum segons demanda de producció.
 • Sense taxes associades als gasos refrigerants.
 • Reducció del cost per quilo de producte congelat.
 • SAT a distància.