Oxicombustió

Els nostres equips de generació d’O₂ permeten aportar oxigen pur (o barreja) als processos d’oxicombustió, que l’utilitzen com a matèria primera.

Descripció

L’ús d’O₂ en lloc d’aire permet una reducció del consum de combustible i temperatures de flama més elevades, ja que el N₂ que compon l’aire no s’escalfa. Així, els equips GO Top Line aporten una alternativa més eficient per a aquest tipus d’aplicacions.

Sectors