Cambres d’oreig


La tecnologia dels equips de fred de GasN2
és aplicable en cambres d’oreig.

Descripció

 En aquestes cambres de la indústria càrnia s’aplica fred per temperar la carn després de sacrificar els animals.

D’aquesta manera, s’aconsegueix baixar la temperatura de la peça per poder seguir amb el procés de neteja, escorxament i tall.