Equips d’assecatge

Els assecadors d’embotits s’utilitzen per al procés de curació d’aliments mitjançant l’extracció d’aigua del producte, de manera controlada i fins a una minva determinada.

Descripció

Els nostres assecadors basen la seva tecnologia a fer una adsorció de l’aigua continguda a l’aire de sala on es troba el producte. Després, es fa servir aire calent per retirar l’aigua de la sala. El sistema de recirculació d’aire no entra mai en contacte amb l’aire propi de la sala d’assecament, per la qual cosa no hi ha risc de contaminació alimentària.

Aquest procés ens permet agafar aire humit de dins la sala on hi ha els productes i retornar-lo sec i a la temperatura de consigna.

Aplicacions

Característiques

 • Potència frigorífica adaptada a les necessitats del client.
 • Integració de variadors de freqüència.
 • Gasos refrigerants menys contaminants.
 • Control en remot del funcionament dels equips.
 • Estalvi notable en electricitat.
 • Baixes temperatures de congelació.

  • -40ºC
  • -80ºC
 • Cicles de congelat reduïts.
 • Producció més ràpida i eficient.
 • Modulació del consum segons demanda de producció.
 • Sense taxes associades als gasos refrigerants.
 • Reducció del cost per quilo de producte congelat.
 • SAT a distància.