Assecadors

Els assecadors per a l’alimentació i la indústria química i farmacèutica exerceixen un paper fonamental en el procés de curació d’aliments

Descripció

Els assecadors per a l’alimentació i la indústria química i farmacèutica exerceixen un paper fonamental en el procés de curació d’aliments que permetran l’extracció controlada d’aigua del producte fins a aconseguir un percentatge específic.

El sistema de recirculació de l’aire està dissenyat de tal manera que mai entra en contacte amb l’aire de la sala de secat, el que elimina completament el risc de contaminació alimentària.

Aquest procés no permet prendre aire húmedo de dins de la sala de curat on estan els productes i es desenvolupen sec i a la temperatura de consigna.

Avantatges de la tecnología 

 • Millora l’impacte ambiental: Redueix la huella de carbono de la fabricació del gas. No utilitzem gasos fluorats.
 • Regulació i control de l’equip: La regulació i control de les condicions i de l’equip estan plenament desenvolupades per GasN2
 • Adecuació de la temperatura: El enfriamiento sólo será necesario para adecuar la temperatura de l’aire de sala. Necessitats molt limitades de frio.
 • Millora l’eficiència del procés: diferents etapes configurables, graficat multivariable, velocitat d’aire variable, limitació de la HR% d’impulsió màx. i min
 • Mínimo mantenimiento del equipo y riesgo de averías: No hay expansión de gases fluorados dentro de la batería. Evita congelacions i deshielos.
 • Control de la temperatura sala (ºC) i secat del producte (HR%): Se pot enfriar i secar de forma conjunta o separada.

Avantatges de la solució 

 • Alta eficiència energètica: Alta productivitat amb consums controlats i eficients.
 • Modo de flux de aire: Balanceo d’aire a la sala. Giro opuesto de flujo
 • Equips modulares: Configuraciones modulares en función de la necesidad del cliente: sala, producto y cantidad de producto a secar.
 • Gestió integral d’alarmes: Tecnologia 4.0 per a gestió i control d’alarmes.
 • CFD (Computational Fluid Dynamics): Simulació prèvia computacional dels fluxos de fluids i els processos de transferència de calor.
 • Diferents modes de control: Sin paradas, Por temperatura, Por tiempo, Por Humedad f (Tª)
 • Plataforma de control integral de funcionament del sistema: Tecnologia 4.0 per a gestió i control de funcionament.
 • Trazabilitat de dades: rastreja i documenta tota la informació sobre el rendiment de l’equip.

Característiques

 • Potència frigorífica adaptada a les necessitats del client.
 • Integració de variadors de freqüència.
 • Gasos refrigerants menys contaminants.
 • Control en remot del funcionament dels equips.
 • Estalvi notable en electricitat.
 • Baixes temperatures de congelació.

  • -40ºC
  • -80ºC
 • Cicles de congelat reduïts.
 • Producció més ràpida i eficient.
 • Modulació del consum segons demanda de producció.
 • Sense taxes associades als gasos refrigerants.
 • Reducció del cost per quilo de producte congelat.
 • SAT a distància.