Automoció

En sectors com el de l’automoció, els equips de GasN2 poden proporcionar solucions a diferents necessitats productives.

Descripció

Proporcionem alternatives com ara l’aplicació de N₂ en processos de producció de plàstic o tall per làser.

Els equips de generació de N₂ ajuden a obtenir millors resultats, optimitzant la qualitat del producte final, amb millors acabats i aconseguint augmentar l’eficiència en els processos.