Cautxú i plàstics

Els nostres equips de generació de N₂ poden aportar qualitat i valor afegit a diferents processos del sector del plàstic.

Descripció

Els nostres equips de generació de N₂ aporten qualitat i valor afegit en diferents processos del sector del plàstic, com ara Short & Full shotExternal gas moulding o Process & Push back.

En aquests processos el N₂ ajuda a completar l’ompliment uniforme de la cavitat, a l’empaquetament del plàstic i a compensar la contracció volumètrica causada pel refredament del plàstic, aconseguint millors acabats sense vores, obtenint una millor resistència del producte acabat i reduint els temps de cicle de producció.