Oxitall

La tècnica de l’oxitall és un procediment auxiliar de la soldadura

Descripció

Mitjançant l’oxitall es poden seccionar/tallar metalls mitjançant un flux continu d’oxigen, sota una atmosfera d’oxigen superior al 88% i a temperatura adequada. L’oxitall té bona aplicació en acers al carboni i acers de baix aliatge.