Tractament d’aigües

Els equips de recuperació de CO₂ de GasN2  es poden utilitzar en els processos de tractament d’aigües.

Descripció

El gas recuperat es fa servir per neutralitzar el pH de les aigües residuals en sistemes com EDAR (estacions depuradores d’aigües residuals) aconseguint dos objectius clau per a les empreses del segle XXI: reducció de gasos contaminants i reaprofitament de matèries primeres.