Mitja i Alta temperatura

Dissenyem sales de treball refrigerades que permeten la manipulació i conservació del producte.

Descripció

Els sistemes de mitja temperatura són adequats per totes aquelles aplicacions en què es requereix una temperatura de 0 a 8 °C en les que es conserva o manipula el producte.

Les centrals de mitja temperatura es basen en un sistema frigorífic d’expansió directe amb compressors semi-hermètics, amb intercanvi a fluid secundari per la distribució a les sales i cambres.

Les centrals poden ser condensades per aire amb condensadors plans o en V o bé per aigua. La distribució de la central en planta pot ser compacta amb el quadre elèctric i el condensador integrat o a distància.

Tots els equips estan dissenyats per tal que puguin treballar a la intempèrie. El rang de potències de treball és de 30 kW a 300 kW de fred amb una temperatura d’evaporació de fins a -15 °C.

 • Alta temperatura:
  Aquelles que requereixen una temperatura de 10 graus o més. En aquest tipus d’instal·lacions es fan els treballs d’empaquetatge, etiquetatge, sempre amb el producte protegit per l’embalatge.
 • Mitja temperatura:
  Sales en què es requereix una temperatura de 0 a 8 °C, en què es manipula el producte.
Característiques
 • Mínima càrrega de gas
 • Refrigerant natural
 • Baix GWP – ODP=0
 • Mínimes tasques de manteniment
 • Detector de fuites i sistemes de seguretat de la instal·lació de fred
 • Control i gestió de temperatures de sales i cambres
 • Control electrònic
 • Control del primer compressor amb variador de freqüència
 • Condensador EC
 • Alta eficiència energètica
 • Sistema de control integrat de GasN2
 • Plataforma exclusiva i per cada Client
 • Control en remot del funcionament
 • Control predictiu opcional
 • Sistema de recuperació de calor opcional
 • Sistema de bombeig incorporat opcional
 • Encapsulat acústic opcional

Característiques

 • Potència frigorífica adaptada a les necessitats del client.
 • Integració de variadors de freqüència.
 • Gasos refrigerants menys contaminants.
 • Control en remot del funcionament dels equips.
 • Estalvi notable en electricitat.
 • Baixes temperatures de congelació.

  • -40ºC
  • -80ºC
 • Cicles de congelat reduïts.
 • Producció més ràpida i eficient.
 • Modulació del consum segons demanda de producció.
 • Sense taxes associades als gasos refrigerants.
 • Reducció del cost per quilo de producte congelat.
 • SAT a distància.