Baixa Temperatura

Dissenyem sales de conservació del producte congelat.

Descripció

Els sistemes de baixa temperatura són adequats per totes aquelles aplicacions en què es requereix una temperatura de –18°C per a la conservació del producte congelat.

Les centrals de baixa temperatura es basen en un sistema frigorífic d’expansió directe amb compressors semi-hermètics, amb intercanvi a fluid secundari per la distribució a les sales i cambres. Les centrals poden ser condensades per aire amb condensadors plans o en V o bé per aigua. La distribució de la central en planta pot ser de forma compacta amb el quadre elèctric i el condensador integrat, o a distància.

Tots els equips estan dissenyats per tal que puguin treballar a la intempèrie. El rang de potències de treball és de 30 kW a 300 kW de fred amb una temperatura d’evaporació de fins a -35 °C.

Característiques
 • Mínima càrrega de gas
 • Refrigerant natural
 • Baix GWP-ODP=0
 • Mínimes tasques de manteniment
 • Detector de fuites i sistemes de seguretat de la instal·lació de fred
 • Control i gestió de temperatures de sales i cambres
 • Control electrònic
 • Control del primer compressor amb variador de freqüència
 • Condensador EC
 • Alta eficiència energètica
 • Sistema de control integrat de GasN2
 • Plataforma exclusiva per cada Client
 • Control en remot del funcionament
 • Control predictiu opcional
 • Sistema de recuperació de calor opcional
 • Sistema de bombeig incorporat opcional
 • Encapsulat acústic opcional

Característiques

 • Potència frigorífica adaptada a les necessitats del client.
 • Integració de variadors de freqüència.
 • Gasos refrigerants menys contaminants.
 • Control en remot del funcionament dels equips.
 • Estalvi notable en electricitat.
 • Baixes temperatures de congelació.

  • -40ºC
  • -80ºC
 • Cicles de congelat reduïts.
 • Producció més ràpida i eficient.
 • Modulació del consum segons demanda de producció.
 • Sense taxes associades als gasos refrigerants.
 • Reducció del cost per quilo de producte congelat.
 • SAT a distància.