Generadors d’O₂

Els nostres equips de generació d’Oxigen ofereixen solucions segures i rendibles per a l’ús d’oxigen als processos productius dels nostres clients.

Descripció

L’oxigen té un paper fonamental en molts processos industrials. A vegades cal controlar-ne el percentatge a l’entorn durant el procés de producció o en l’envasament dels productes; altres vegades, és essencial aportar-ne la concentració necessària per a l’èxit dels processos.

La tecnologia de GasN2 ofereix la implantació dels equips generadors d’oxigen a les instal·lacions dels nostres clients, permetent autonomia per la generació o consum d’oxigen, amb un ampli rang de pureses i cabals.

Els generadors d’O₂ es poden combinar amb mescladores integrades de diòxid de carboni per a l’obtenció de mescles ternàries.

Beneficis
 • Generació in situ d’O₂ amb una puresa del 30% al 93%
 • Equipament modular amb puresa ajustable
 • Matèria primera: aire
Característiques del gas
 • Composició variable de fins al 93%
 • Control i traçabilitat de la producció de gas
 • Visualització de puresa en continu
Característiques dels equips
 • Els equips poden funcionar en continu 24/7
 • Procés productiu automatitzat que redueix costos
 • Requeriments d’aire comprimit líder al mercat
 • Producció dual d’O₂ de pureses diferents
 • Eliminació de tasques logístiques
 • Sistema energèticament eficient
 • Manteniment mínim
 • Disseny modular i ampliable
 • Display digital de fàcil maneig
 • Connexió remota via App o ordinador
 • Programació horària de la producció
 • Dades de traçabilitat exportables
 • Sistema de control mitjançant alarmes programables
 • Procés segur sense manipulació d’elements a altes pressions
 • Sensor d’O₂ integrat de mesurament continu

Beneficis

 • Equips robusts i fiables

 • Puresa del gas ajustable
 • Disseny modular i flexible
 • Costos reduïts: sense despeses de transport ni pèrdues (fuites)
 • Estalvi energètic
 • Sistema modular que assegura un subministrament continu i independent
 • Sense necessitat d’emmagatzematge de gasos a altes pressions, aportant seguretat de les instal·lacions
 • Integració senzilla i mínim manteniment
 • Sense necessitat d’operaris qualificats ni dependència de proveïdors externs
 • Sistemes respectuosos amb el medi ambient
 • Programari propi amb seguiment en remot d’incidència
 • Producció de gas in situ
 • Tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) molt robusta.
 • Matèria prima a cost zero