Micronització

Els equips de GasN2 de fred i N₂ es poden aplicar en processos de micronització.

Descripció

Aquest procés físic de reducció de la mida mitja de partícules en estat sòlid s’ha de dur a terme en sistemes refrigerats i, a més, es requereix l’ús de nitrogen per evitar l’oxidació dels productes que s’estan tractant.