Generadors O₂ 93% medicinal

Els equips GO TOP Line Health són una línia de productes especialment adaptada al sector mèdic que compten amb el marcatge CE de productes sanitaris.

Descripció

Oferim una gamma de configuracions possibles per donar servei de producció de gas O₂ 93% segons les especificacions de la farmacopea europea a qualsevol classe d’establiment: des de petites residències fins a hospitals de referència estatal.

Beneficis
 • Generació in situ d’O₂ amb una puresa del 93%
 • Marcatge Certificat CE per l’AEMPS (ON0318)
 • Matèria primera: aire
Característiques dels equips
 • Oxigen 93% ± 3% segons Farmacopea 11.0
 • Els equips poden funcionar en continu 24/7
 • Procés productiu automatitzat que redueix costos
 • Requeriments d’aire comprimit líder al mercat
 • Diferents configuracions modulars
 • Eliminació de tasques logístiques
 • Sistema energèticament eficient
 • Manteniment i manipulació mínims
 • Display digital de fàcil maneig
 • Connexió remota via App o ordinador
 • Programació horària de la producció
 • Sistema de control mitjançant alarmes programables
 • Dades de traçabilitat exportables de producció i puresa
 • Procés segur sense manipulació d’elements a altes pressions
 • Sensor d’O2 paramagnètic integrat de mesurament continu

Aplicacions

Beneficis

 • Equips robusts i fiables

 • Puresa del gas ajustable
 • Disseny modular i flexible
 • Costos reduïts: sense despeses de transport ni pèrdues (fuites)
 • Estalvi energètic
 • Sistema modular que assegura un subministrament continu i independent
 • Sense necessitat d’emmagatzematge de gasos a altes pressions, aportant seguretat de les instal·lacions
 • Integració senzilla i mínim manteniment
 • Sense necessitat d’operaris qualificats ni dependència de proveïdors externs
 • Sistemes respectuosos amb el medi ambient
 • Programari propi amb seguiment en remot d’incidència
 • Producció de gas in situ
 • Tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) molt robusta.
 • Matèria prima a cost zero