Envasat en Atmosfera Protectora

En aplicacions d’envasament en atmosfera protectora podem fer servir equips de N₂, O₂ o duals, en funció de les necessitats de cada projecte.

Descripció

En aplicacions d’envasat en atmosfera protectora els equips de N₂, O₂ o duals són la resposta en funció de les necessitats de cada projecte. L’objectiu d’aquesta aplicació és la modificació de l’atmosfera dels aliments envasats per aconseguir allargar la vida dels productes mitjançant:

  • Reducció de la proliferació bacteriana.
  • Prevenció de l’oxidació de greixos del mateix producte.
  • Manteniment les propietats organolèptiques dels productes.