Hospitalari

El sector sanitari resulta un dels més sensibles i on podem aprofitar millor els avantatges de la generació de gasos in situ.

Descripció

Els equips GO Top Line Health tenen més qualitat alhora que controlen i asseguren la disponibilitat d’Oxigen al 93% a demanda.

Els equips pel sector hospitalari de GasN2 compten amb la certificació CE per a dispositius mèdics i compleixen tots els requisits reguladors i de la Farmacopea Europea.