Generadors duals

Els nostres equips de generació dual utilitzen aire atmosfèric net i sec per obtenir N₂, O₂ i/o barreges dels dos components.

Descripció

Els generadors duals GasN2 poden aconseguir fins a un total de 7 barreges simultànies de composició diferent. El nostre equip humà treballa els projectes de manera individualitzada amb cada client per entendre les necessitats concretes i aportar la solució més precisa.

Els generadors duals de gasos es poden combinar amb mescladores integrades de diòxid de carboni per a l’obtenció de mescles ternàries.

Beneficis
 • Generació in situ d’N₂ i O₂ amb pureses del 90% al 99,999% en el cas d’N₂ o del 30% al 93% en el cas d’O₂  o barreges amb diferents composicions.
 • Equipament modular amb puresa ajustable
 • Matèria primera: aire
Característiques del gas
 • Mescles de composició variable a base N2, O2 o duals segons aplicació
 • Control i traçabilitat de la producció de gas
 • Analítiques de gas sobre la base del reglament UE 231/2012 sobre additius alimentaris
 • Visualització de la puresa de la barreja en continu
 • Estabilització de la concentració d’O2 ajustable
Característiques del producte i envàs
 • Manteniment de les propietats organolèptiques del producte
 • Productes més atractius al llarg de la vida útil
 • Prevenció del creixement microbiològic
 • Reducció de l’aparició de condensats
 • El producte es manté en unes condicions òptimes, sense pèrdues de pressió ni col·lapse d’envasos
Característiques dels equips
 • Els equips poden funcionar en continu 24/7
 • Procés productiu automatitzat que redueix costos
 • Requeriments d’aire comprimit líder al mercat
 • Barrejadora i estabilitzadora de puresa integrades
 • Eliminació de tasques logístiques
 • Sistema energèticament eficient
 • Manteniment mínim
 • Disseny modular i ampliable
 • Display digital de fàcil maneig
 • Connexió remota via App o ordinador
 • Dades de traçabilitat exportables
 • Sistema de control mitjançant alarmes programables
 • Procés segur sense manipulació d’elements a altes pressions
 • Sensor d’O2 òptic integrat de mesurament continu

Beneficis

 • Equips robusts i fiables

 • Puresa del gas ajustable
 • Disseny modular i flexible
 • Costos reduïts: sense despeses de transport ni pèrdues (fuites)
 • Estalvi energètic
 • Sistema modular que assegura un subministrament continu i independent
 • Sense necessitat d’emmagatzematge de gasos a altes pressions, aportant seguretat de les instal·lacions
 • Integració senzilla i mínim manteniment
 • Sense necessitat d’operaris qualificats ni dependència de proveïdors externs
 • Sistemes respectuosos amb el medi ambient
 • Programari propi amb seguiment en remot d’incidència
 • Producció de gas in situ
 • Tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) molt robusta.
 • Matèria prima a cost zero