GasN2 ha participat en el desenvolupament d’una solució intel·ligent per a l’optimització del sistema d’assecatge desagregat en un estudi conjunt amb Splendid Foods, Tagtio i INNOVACC, en un projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Els sistemes d’assecatge formen part d’un procés productiu que no ha evolucionat des de fa temps. L’objectiu principal d’aquest projecte conjunt és el desenvolupament d’una solució intel·ligent que aporti beneficis al procés d’assecatge, mitjançant els resultats obtinguts en la investigació industrial.

L’equip de GasN2 ha desenvolupat un extens treball d’investigació i anàlisi de les diferents solucions d’assecat per poder presentar una proposta d’un equip pilot que incorpori innovacions en l’àmbit de funcionament, control i anàlisi.

D’entre les diferents millores de la solució plantejada en destaquen un estalvi energètic significatiu (>30%) mantenint els mateixos resultats que un assecador estàndard. Aquest benefici suposarà un impacte mediambiental molt rellevant al sector carni.

El projecte SEDEFI 5.0 s’ha articulat entorn de tres punts clau: l’eficiència, el control del procés i el control del temps, en una cerca d’una producció més eficient, controlada i digitalitzada, amb extracció i anàlisi de big data i machine learning.

Una vegada aconseguit un grau similar al de l’assecador estàndard de Splendid Foods, amb la solució presentada es podrà adaptar el mapa de temperatura i humitat de l’assecador a temps real, i Tagtio facilitarà la recepció i tractament de dades.

Per acabar de definir l’excel·lència en el procés, es preveu optimitzar els temps d’assecatge i repòs segons la minva del producte a temps real i no d’acord amb l’estimació, o al pesatge discret que es faria actualment.

L’objectiu principal del projecte és validar una tecnologia innovadora d’assecatge d’embotits que permeti l’estalvi energètic del procés d’assecatge en condicions controlades, així com optimitzar el procés a través del monitoratge de la minva a temps real.