GasN2 i el grup GESPA d’IQS apliquen conceptes d’economia circular per desenvolupar tecnologia pròpia per la captura i reutilització de CO₂. Aquesta cerca neix de la necessitat de resoldre un problema ambiental que ha anat en augment: l’increment de les emissions i l’augment de la concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera.

El CO₂ s’empra com a matèria primera en molts sectors industrials; molt sovint les empreses compren aquesta matèria primera mentre que els seus propis processos productius també en produeixen, però, en aquest cas, es consideren emissions.

Aquest projecte conjunt de GasN2 i IQS, en el que participa la María García del departament de R&D que està fent el doctorat amb IQS, vol resoldre aquests dos escenaris a través de la captura i reutilització de CO₂ per adsorció en usos industrials: d’aquesta manera s’aconsegueix reduir l’efecte de les emissions de CO₂ i es garanteix un abastament de CO₂ com a matèria primera, disminuint el consum dels combustibles fòssils que s’utilitzen per a la seva generació.

El grup GESPA d’IQS i l’empresa GasN2 col·laboren des de fa temps en el desenvolupament i implementació d’una tecnologia pròpia de captura de CO₂ de fonts d’emissió industrial, que s’ha assolit amb èxit pel procés d’adsorció mitjançant l’ús de nous adsorbents. Aquest procés de captura de CO₂ per Adsorció Oscil·lant a Pressió amb Buit (VPSA – Vacuum Pressure Swing Adsorption) ha estat considerada com una tecnologia prometedora gràcies a la seva eficiència energètica i la seva flexibilitat d’operació, sense generació de residus i disminuint els costos en tractar-se d’una instal·lació d’adsorció de mida més petita.

La recerca del grup GESPA (Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals) s’emmarca dins de les temàtiques de sostenibilitat ambiental des d’una perspectiva transversal. Està constituït per un equip de científics multidisciplinari que combinen l’enginyeria química, la biotecnologia i l’anàlisi química amb un enfocament teòric-experimental per avançar en la sostenibilitat de la nostra societat.

El seu objectiu és donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic i descarbonització, escassetat d’aigua, economia circular i sostenibilitat. Una de les principals línies de recerca de GESPA és la mitigació de l’impacte dels gasos d’efecte hivernacle, a través de la captura i conversió de CO₂ mitjançant processos d’adsorció, catàlisi, plasma i radiofreqüència i l’estudi de la recuperació i reutilització de gasos fluorats mitjançant nous solvents alternatius i adsorció. Llegeix més.