L’R&D&i és una constant per nosaltres en totes les vessants dels nostres projectes.

Vam plantejar un repte a la startup Linkia a través del programa d’ajudes “Activa Startups” d’Acció. Linkia ha estat desenvolupant una solució a mida al repte plantejat durant més de vuit mesos.

La nostra necessitat era molt simple – tenint el compte que GasN2 ja disposa d’una plataforma scada al núvol per accedir a tots els seus equips de forma remota “ROOT39”, i on s’emmagatzema, analitza i treballa amb les dades recopilades – es va considerar necessari fer un pas més en la integritat de les dades recopilades, i d’oferir la possibilitat d’assegurar la integritat d’algunes d’aquestes dades, ja fos per la seva importància, sensibilitat o criticitat.

Després de treballar conjuntament – Linkia i GasN2 – els nostres equips han arribat a desenvolupar una solució (API) que s’ha integrat dins la plataforma “ROOT39” de GasN2, permetent:

:white_check_mark: Verificar mitjançant una funció criptogràfica “HASH” si les dades han estat modificades
:white_check_mark: Millora de la connectivitat i digitalització dels equips GasN2
:white_check_mark: Desenvolupar un nou servei i aplicació a la plataforma de seguiment dels nostres equips
:white_check_mark: Obrir una finestra d’oportunitat per segellar les variables i equips més crítics
:white_check_mark: Oferir un servei Premium i distintiu a altres plataformes scada o bases de dades (BBDD) no ofereixen per assegurar la integritat de dades crítiques o sensibles.

Aquesta experiència col·laborativa s’emmarca dins del programa d’ajudes “Activa Startups” d’Acció, al que vam optar gràcies a Tadem, amb qui col·laborem habitualment. :muscle::chart_with_upwards_trend: