GasN2 amb el grup Teresa Carles  Flaxe & Kale i DELIFACTORY  han aconseguit la concessió d’un PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) amb el projecte From Green to Health (FGTH), que compta amb un finançament de 111 milions d’euros del Perte Agroalimentari.

L’objectiu de FGTH és el de generar una cadena de valor integrada a través de processos innovadors, digitalitzats i sostenibles per facilitar l’adquisició de competitivitat de la indústria alimentària espanyola, i convertir-la en un referent a nivell europeu.

En el cas concret del projecte conjunt de GasN2 i Teresa Carles s’ha posat el focus en la carbonatació de begudes saludables en base a la recuperació de CO2 dels fums de combustió per revaloritzar i deixar d’emetre’l a l’atmosfera , amb l’objectiu final de democratitzar el consum de begudes com la kombutxa, que compta amb una demanda creixent al mercat actual.