L’envasament en atmosfera protectora és una tècnica innovadora que està canviant la manera com conservem els nostres aliments. Però, alguna vegada n’has sentit a parlar? Imagina obrir un paquet d’aliments i trobar la indicació “Envasat en Atmosfera Protectora”. Segur que t’has preguntat què vol dir i com funciona. No et preocupis! En aquest blog, t’ho explicarem tot.

L’envasament en atmosfera protectora (MAP) és una tècnica de conservació d’aliments que ens permet endarrerir la seva degradació natural. Com ho aconsegueix? Alterant la composició dels gasos dins de l’envàs, reduint la quantitat d’oxigen i ajustant els nivells d’humitat. De manera que alentirà el creixement de microorganismes i minimitzarà les reaccions d’oxidació, tot mantenint la frescor i les propietats organolèptiques. 

Però on s’aplica aquesta tècnica? ¡En una àmplia varietat de productes! Des de fruites i verdures fins a carn, peix, lactis i productes fornejats, l’envasat en atmosfera protectora s’ha convertit en una eina fonamental a la indústria alimentària per garantir la qualitat i seguretat dels aliments que consumim diàriament.

L’ús de nitrogen a la industria de la alimentació permet conservar els aliments i minimitzar les reaccions d’oxidació

L’oxigen, essencial per a la vida, és també un catalitzador de la degradació dels aliments. En reduir la seva presència a l’envàs, podem prolongar la vida útil del producte sense comprometre’n el sabor ni l’aspecte. Per tant, l’envasament en atmosfera protectora no només ens brinda una durabilitat més gran, sinó també la garantia d’aliments frescos per més temps.

Com les empreses aconsegueixen reduir la concentració d’oxigen dins d’un envàs? 

Hi ha diverses alternatives, però una de les més efectives és substituir l’oxigen, que és vital per a la vida, per nitrogen, un gas inert.

El nitrogen (N2) és el principal component de l’atmosfera protectora. Com a gas inert, el N2 és imprescindible per evitar l’oxidació dels aliments i inhibir el creixement de microbis i altres microorganismes, garantint la conservació dels aliments així com el manteniment del seu aspecte i les propietats organolèptiques. 

Producció del teu propi nitrogen in situ

En el panorama canviant de la indústria alimentària, la sostenibilitat s’ha convertit en un aspecte clau tant per a les empreses com per als consumidors. És per això que des de GasN2, apostem per pràctiques més respectuoses amb el medi ambient. Hem desenvolupat tecnologies innovadores que permeten als proveïdors d’aliments produir el propi nitrogen in situ. Aquesta solució no només proporciona una font fiable de nitrogen, essencial per a diverses aplicacions a la indústria alimentària, sinó que també té un impacte positiu en la sostenibilitat.

En eliminar la necessitat de dependre de subministraments regulars de gas en forma d’ampolles o tancs, les empreses poden reduir la petjada de carboni en minimitzar el transport i l’emmagatzematge d’aquests gasos. A més, en produir el nitrogen al lloc, es redueix la dependència de recursos externs i es promou l’autonomia i l’eficiència a la cadena de subministrament.

En darrer terme, la implementació d’aquestes tecnologies sostenibles no només beneficia el medi ambient, sinó que també pot resultar en estalvis significatius per a les empreses a llarg termini. 

En resum, és clar que l’envasament en atmosfera protectora és una eina indispensable per a la indústria alimentària. Aquesta tècnica revolucionària ha demostrat ser altament efectiva en la conservació d’aliments, perllongant-ne la vida útil i mantenint-ne la qualitat, el sabor i la textura.