En els darrers anys, hem presenciat un notable increment en la demanda d’oxigen medicinal a la indústria de la salut. Aquest augment s‟atribueix a diversos factors com l‟envelliment de la població global, l‟augment de malalties respiratòries i crisis sanitàries inesperades, com la pandèmia de COVID-19.

En resposta a aquesta demanda creixent, a GasN2 hem desenvolupat generadors d’oxigen 93% medicinal que ofereixen solucions segures i rendibles per a l’ús d’aquest gas en els processos productius dels nostres clients.

L’oxigen medicinal té un paper crucial en l’atenció mèdica moderna i és fonamental per al tractament d’una àmplia varietat d’afeccions mèdiques. L’oxigen compon el 21% de l’atmosfera i juntament amb l’aire comprimit és el gas més utilitzat dins un establiment de salut.

GasN2 al Fòrum de la Indústria Sanitària, Hospea 2024

GasN2 estem compromesos amb la innovació i l’avenç a la indústria sanitària. Per això, ens complau anunciar la nostra participació al Fòrum de la Indústria Sanitària, Hospea, que es durà a terme del 28 al 29 de maig a Alcalá de Henares, Madrid. Aquest esdeveniment representa una trobada anual única per als professionals del sector. Estarem presents per mostrar els nostres darrers avenços en la producció i distribució d’oxigen medicinal.

Vols conèixer el procés de producció, distribució segura i ús de l’oxigen medicinal?

Producció d’Oxigen 93% Medicinal

L’oxigen 93% medicinal es produeix a partir de l’aire atmosfèric mitjançant processos de separació i de purificació. Un mètode comú és la destil·lació criogènica, que implica refredar l’aire per convertir-lo en líquid i després separar-ne els components per destil·lació. Posteriorment, l’oxigen líquid es converteix en gas i es purifica per eliminar impureses, assegurant-ne la qualitat i seguretat per a ús mèdic.

Generació in situ i distribució segura de l’oxigen medicinal

A GasN2 comprenem la importància d’una distribució segura i eficient de l’oxigen medicinal. Els nostres equips permeten la generació in situ d’oxigen, eliminant desafiaments logístics i mediambientals associats amb la distribució. Tradicionalment, es distribueix mitjançant una xarxa de sistemes d’emmagatzematge i transport especialitzats com cilindres i tancs criogènics, utilitzats per transportar oxigen comprimit o líquid a hospitals, clíniques i centres d’atenció mèdica. Garantir una distribució segura és essencial per assegurar un subministrament continu i fiable d’oxigen als pacients.

Usos de l’oxigen medicinal a l’atenció mèdica

L’oxigen medicinal es fa servir en diverses aplicacions mèdiques, incloent tractaments respiratoris, cirurgies, emergències i teràpies hiperbàriques. També es fa servir en proves i diagnòstics mèdics com l’oximetria de pols i la cromatografia de gasos. La precisió i seguretat a la seva administració són crucials per a la seva eficàcia i la seguretat dels pacients.

Equip GO TOP Line Health per a producció d’oxigen medicinal

Els equips GO TOP Line Health, amb certificació CE de productes sanitaris, són especialment dissenyats pel sector sanitari. Ofereixen una varietat de configuracions per proporcionar oxigen amb puresa al 93%, segons les especificacions de la Farmacopea Europea 11.0, adaptant-se a diferents establiments mèdics.

Beneficis

 • Generació in situ d’O2 93%
 • Certificat CE de productes sanitaris per l’AEMPS (ON0318)
 • Matèria primera: aire

Característiques dels equips

 • Oxigen 93% ± 3% segons Farmacopea 11.0
 • Els equips poden funcionar en continu 24/7
 • Procés productiu automatitzat que redueix costos
 • Requeriments d’aire comprimit líder al mercat
 • Diferents configuracions modulars
 • Eliminació de tasques logístiques de càrrega i descàrrega de gasos a entorns hospitalaris
 • Sistema energèticament eficient
 • Manteniment i manipulació mínims
 • Display digital de fàcil maneig
 • Connexió remota via App o ordinador
 • Programació horària de la producció
 • Sistema de control mitjançant alarmes programables
 • Dades de traçabilitat exportables de producció i puresa
 • Procés segur, sense manipulació d’elements a altes pressions
 • Sensor de O2 paramagnètic integrat de mesurament en continu