La visita s’emmarca en una iniciativa de reconeixement a les empreses, ubicades a Sentmenat, que contribueixen al desenvolupament econòmic, social i sostenible del municipi.

Sentmenat, 28 de febrer de 2024 – GasN2 va rebre, dilluns 26 de febrer, la visita institucional de Montserrat Rueda Miralles, Alcaldessa de Sentmenat, i Manel Jiménez Monteagudo, Coordinador de Promoció econòmica, en el marc  d’una iniciativa que ofereix reconeixement a aquelles empreses que contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi.

Oriol Martínez, Executive President & Head Engineer de GasN2, i Bernat Clofent, Chief Corporate Affairs Officer van acompanyar l’alcaldessa durant la seva visita a les oficines i instal·lacions de GasN2 a Sentmenat, explicant la missió, el procés productiu i, sobretot, el valor fonamental que tenen la sostenibilitat, l’eficiència i seguretat, la tecnologia i la innovació per GasN2.

El servei de promoció econòmica de Sentmenat ofereix el reconeixement a aquelles empreses que no limiten la seva tasca a les obligacions legals, sinó que excedeixen les expectatives aportant valor en altres àmbits: generació d’ocupació amb la creació de programes de pràctiques i aprenentatge; col·laboració amb esdeveniments i actes locals a través, per exemple, de l’esponsorització; o a empreses amb un alt valor en actuacions de sostenibilitat ambiental: reducció de l’empremta ambiental, gestió responsable dels recursos naturals i adopció de tecnologia verda, com és el cas de GasN2.

Oriol Martínez,  Executive President & Head Engineer de GasN2, explica el compromís de l’empresa amb l’entorn i la sostenibilitat: “Estem encantats de rebre la visita de l’alcaldessa, Montserrat Rueda, a les nostres instal·lacions. Aquest reconeixement ens impulsa a continuar amb la nostra missió de contribuir al desenvolupament econòmic, social i sostenible del municipi. La sostenibilitat és un dels pilars fonamentals de la nostra empresa, i no només és un deure ètic, sinó també una oportunitat per crear un futur més sostenible per a tots.”

GasN2, compromesa amb la sostenibilitat i l’ètica empresarial, manté uns estàndards ètics en totes les operacions, assegurant la transparència i responsabilitat en les pràctiques i garantint el respecte pels drets humans en tota la cadena de subministrament de l’empresa.