Preservar la integritat dels productes químics en una instal·lació industrial és crucial per assegurar tant la seguretat com l’eficiència del procés.

Mantenir la temperatura i l’atmosfera adequades als tancs d’emmagatzematge d’aquests productes és fonamental per evitar riscos com ara la descomposició, les reaccions indesitjades i fins i tot explosions.

Una pràctica comunament emprada en aquest àmbit és el blanketing, que consisteix a omplir els tancs amb gasos inerts, com ara el nitrogen, per desplaçar els altres components de l’aire, incloent-hi l’oxigen, principal responsable dels problemes associats amb l’emmagatzematge químic.

En aquest article, coneixerem què és el Blanketing, per què és essencial i com s’aplica a diversos sectors industrials.

Què és el Blanketing?

El Blanketing és una tècnica utilitzada en processos químics on s’aplica una capa protectora sobre el producte emmagatzemat mitjançant la introducció d’un matalàs de gas inert a la part superior. Això permet desplaçar l’oxigen, evitant reaccions d’oxidació no desitjades i protegint la integritat del producte. En la majoria dels casos, es recorre a l’ús de nitrogen en altes concentracions com a gas inert per les seves propietats inerts i el seu perfil ecològic.

El nitrogen generat pels equips de GasN2 té altes concentracions i la seva qualitat es monitoritza contínuament per garantir que els processos de blanketing siguin segurs i eficaços.

Funcionament

Quan la pressió al tanc baixa per sota de certs límits, indicant que part del contingut ha estat utilitzat, el regulador activarà una vàlvula per permetre el flux de gas inert dins del tanc.

A la majoria de les aplicacions, el gas utilitzat és el nitrogen. La pressió de treball sol ser lleugerament superior a l’atmosfèrica, mantenint una pressió mínima positiva al tanc per evitar l’entrada de contaminants externs.

El Blanketing ofereix beneficis clau per a la indústria, com ara la conservació de la qualitat, la seguretat i la protecció contra la contaminació. És essencial per garantir la integritat i la seguretat dels productes emmagatzemats. A GasN2, oferim solucions innovadores de Blanketing per satisfer les necessitats dels nostres clients a diferents sectors industrials.

Com s’implementa el blanqueting en un procés productiu?

El procés implica instal·lar equips especialitzats que introdueixen el gas inert de manera controlada. Aquests equips varien en complexitat segons les necessitats de laplicació i el sector industrial.

S’utilitza en diverses indústries, incloent l’alimentària, la farmacèutica, la química i la petroliera i pot tenir diferents aplicacions: emmagatzematge d’aliments, productes químics, petroli i productes farmacèutics són algunes de les aplicacions més comunes.

El Blanketing és essencial per garantir la integritat i la seguretat dels productes emmagatzemats. A GasN2, oferim generadors de Nitrogen d’alta concentració, gas que es pot utilitzar posteriorment en processos de blanketing.

Quins són els beneficis de fer servir nitrogen i autogenerar nitrogen?

El nitrogen és un gran gas inert gràcies a la seva absència de reaccions químiques en condicions normals de pressió i temperatura. L´ús d´aquest gas en blanketing permet garantir la seguretat del producte químic, eliminar els contaminants que poden degradar el producte i prevenir qualsevol tipus de reacció relacionada amb l´oxidació.

Els generadors de nitrogen de GasN2 aporten molts avantatges per optimitzar el procés de blanketing en un entorn químic:

  • Seguretat: en reduir l’oxigen també es disminueix el risc de combustió. Es monitoritza la concentració d’oxigen en continu per garantir-ne la seguretat.
  • Reducció de costos de gas. L´autogeneració del nitrogen és més econòmica que el subministrament de gas habitual.
  • Eliminació de contaminants que puguin degradar el producte.
  • Prevenció de levaporació.
  • Protecció del tanc contra la corrosió.
  • Millora de la qualitat del producte.

Quin nivell de concentració de nitrogen és necessari?

Per determinar la concentració adequada de nitrogen per al blanketing químic, és crucial comprendre el Concepte d’Oxigen Mínim (MOC, per les sigles en anglès).

El MOC es defineix com la concentració mínima d’oxigen per sota de la qual la combustió no pot passar, independentment de la concentració de combustible present. Mantenir la concentració d’O2 per sota del MOC és fonamental per prevenir incendis i explosions. El MOC varia segons el material emmagatzemat.