En un món on la seguretat i la qualitat dels aliments són prioritats indiscutibles, la innovació en les tècniques de conservació és essencial per garantir que els productes arribin al consumidor final en les millors condicions possibles. Les tècniques avançades d’ultracongelació juguen un paper crucial en aquest objectiu, permetent la preservació d’aliments a temperatures extremadament baixes, cosa que redueix significativament la degradació i perllonga la vida útil dels productes.

A GasN2, hem desenvolupat una línia de productes de refrigeració dissenyada per a diversos sectors, incloent-hi l’alimentari i el químic-farmacèutic. Aquesta línia combina els millors aspectes del fred mecànic i del fred criogènic per a aplicacions de refrigeració i congelació. Basada en sistemes de compressió i expansió de refrigerant, els nostres productes no requereixen consumibles i utilitzen gasos refrigerants naturals respectuosos amb el medi ambient, amb un potencial d’escalfament global (GWP) proper a 0.

Importància de la Ultracongelació a la Indústria Alimentària

La ultracongelació és un mètode de conservació d’aliments que ha revolucionat la indústria alimentària gràcies a la seva capacitat per preservar la qualitat, la seguretat i el valor nutricional dels productes. Aquest procés consisteix a reduir la temperatura dels aliments de manera molt més ràpida i potent que la congelació tradicional, aconseguint temperatures d’evaporació fins a -80ºC.

Centrals d’ultracongelació de GasN2

Tots els nostres equips estan dissenyats per treballar a la intempèrie. El rang de potències de treball és de 15 kW a 150 kW de fred amb una temperatura d’evaporació de fins a -80ºC.

Hi ha diferents tipus de túnels de congelació, segons si el producte es manté estàtic o en moviment:

 • Túnels de congelació estàtics: El producte roman estàtic dins una cambra-abatidor durant el procés de congelació.
 • Túnels de congelació dinàmics: El producte es desplaça mitjançant una cinta on ingressa a l’interior del túnel de congelació.

Avantatges de la tecnologia

 • Menor impacte ambiental: Es redueix la petjada de carboni de la fabricació del gas.
 • Control de despeses: Control en continu dels costos sense pujades inesperades de preu.
 • Es mantenen les propietats organolèptiques (estructures, color, olor, etc.) del producte després de la congelació.
 • Millora l’eficiència del procés: menor temps de congelació i més capacitat productiva.
 • Eliminació del trànsit de camions cisterna : Reducció a les emissions de CO2 associades.
 • Autosuficiència de generació: S’elimina la dependència de proveïdor extern.

Avantatges de la solució

 • Alta eficiència energètica: alta productivitat amb consums controlats i eficients.
 • Refrigerants naturals més respectuosos amb el medi ambient amb un GWP proper a 0.
 • Càrrega reduïda de refrigerant: Càrrega mínima necessària a central de fred.
 • Gestió integral d’alarmes: Tecnologia 4.0 per a gestió i control d’alarmes.
 • Equips modulars: Configuracions modulars en funció de les necessitats del client.
 • Detector de fuites i sistemes de seguretat: Sistemes de detecció de fuites.
 • Plataforma de control integral de funcionament de sistema: Tecnologia 4.0 per a gestió i control de funcionament.
 • Control remot: Control i manipulació de l’equip en remot.
 • Traçabilitat de dades: Es rastreja i documenta tota la informació sobre el rendiment de l’ordinador.

La ultracongelació representa una innovació significativa en la conservació d’aliments i ofereix múltiples beneficis en termes de qualitat, seguretat i sostenibilitat. La seva implementació a la indústria alimentària no només millora la conservació dels productes, sinó que també contribueix a la reducció del malbaratament d’aliments i l’impacte ambiental. L’adopció de tecnologies avançades d’ultracongelació és, doncs, una estratègia clau per al desenvolupament sostenible de la indústria alimentària global.